Loyalters – Skutočný partner

Poistenie

Platíte tri poistky a ani neviete, čo všetko máte poistené? Nečakané a nepredvídateľné udalosti často ovplyvnia kvalitu života celej rodiny. Pri rôznych životných situáciách sú práve poistné produkty zábezpekou aspoň čiastočného zmiernenia ich následkov na život klienta a jeho rodiny.

Poistné produkty vyhľadávajú klienti najmä z dôvodu krytia určitého rizika. Za pomerne nízky poplatok dostáva klient nepomerne väčšiu sumu v podobe poistného krytia. Na rozdiel od minulosti dnešný poistný trh ponúka takmer neobmedzené možnosti poistných krytí. To, čo mnohí klienti nevedia je, že poistné zmluvy sa dajú jednoducho upravovať podľa aktuálnej potreby klienta.

Naši konzultanti sú špecialisti a to, čo vám dokážu sprostredkovať je znalosť poistných produktov takmer všetkých poisťovní.

Potrebujete:

  • životné poistenie
  • investičné poistenie
  • poistenie nehnuteľností
  • PZP
  • havarijné poistenie
  • poistenie podnikateľských subjektov
  • akékoľvek iné poistenie a odborné rady
  • prehodnotiť vaše existujúce poistky

kontaktujte nás a my vám ukážeme rôznorodosť možností využitia poistných produktov.