Loyalters – Skutočný partner

Dôchodok

Máte pocit, že váš dôchodok je príliš vzdialený? Spoliehate sa na štátom garantovaný dôchodok? Ak si chcete v dôchodkovom veku zachovať svoj životný štandard, začnite premýšľať nad finančným zabezpečením oveľa skôr ako tesne pred odchodom do dôchodku.

Dôchodkové zabezpečenie priamo ovplyvňuje finančnú stabilitu a slobodu vo veku, keď z aktívneho života. Dôchodkové zabezpečenie sa ani zďaleka netýka len ľudí v preddôchodkovom veku, práve naopak. Čím dlhšie sporíte na dôchodok a vytvárate rezervy, o to lepšie bude zhodnotenie vašich peňazí. A ak budete chcieť, môžete ísť do dôchodku oveľa skôr, ako dosiahnete dôchodkový vek.

Trh ponúka veľa možností ako sa pripraviť na dôchodkový vek a zabezpečiť si dostatočné finančné rezervy:

  • sporenie
  • sporenie na vytvorenie Renty
  • investície

Už vás zaujíma váš dôchodok? Kontaktujte naši ch odborných konzultantov a spoločne vhodné riešenie pre ten váš dôchodok.