Právna pomoc dostupná pre všetkých

Unikátny bonus pre klientov Loyalters

Chcete odstúpiť od zmluvy, uplatniť si finančné nároky, kompenzácie, či náhrady škody? Máte skúsenosti s neplnením Vašich nárokov zo strany poisťovne, reklamáciami, neprijateľnými zmluvnými podmienkami alebo agresívnymi exekúciami v súvislosti s využívaním finančných služieb? Vedeli ste, že sa dá voči takýmto praktikám brániť?

Väčšina klientov sa nevyzná vo svojich spotrebiteľských právach. Pri sporoch s finančnými inštitúciami sa preto často nedokáže účinne brániť. Riešenie takýchto problémov si vyžaduje nielen právne znalosti, ale najmä dostatok peňazí na právne služby. Loyalters má však profesionálne a dostupné riešenie – bezplatnú právnu pomoc pri problémoch s reklamáciami, exekúciami a vzniknutými nárokmi pri finančných službách. Vďaka bonusu od Loyalters získate za 4,20 Eur mesačne právnu pomoc pri ochrane vašich spotrebiteľských práv v oblasti finančných služieb. Budete mať nárok nielen na cenné poradenstvo, ale aj na bezplatné právne služby a garanciu ochrany vašich spotrebiteľských práv.

Klienti majú k dispozícii:

  • právnu pomoc zdarma
  • právnu pomoc pri mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov
  • právne zastupovanie zdarma
  • poradenskú a asistenčnú podporu

 

Neváhajte a kontaktujte Vášho konzultanta alebo navštívte naše kontaktné centrum v NC Retro.

Získate právnu pomoc, ktorú si môžete dovoliť.

Loyalters – Váš partner na ceste k finančnej slobode a nezávislosti