Loyalters – Skutočný partner

Kľúčoví lídri spoločnosti

Pre spoločnosť Loyalters sú kľúčoví ľudia. Loyalters tím (zľava do prava):

Tibor Schätzel
Baví ma umožňovať ľuďom rásť a objavovať svoj vlastný potenciál. Som rád, keď vidím, že Loyalters umožňuje ľuďom robiť prácu, ktorá ich napĺňa, je zmysluplnou súčasťou ich života a ktorá im umožňuje žiť súkromný život v harmónii s tým pracovným.
Loyalters pôsobí v odvetví finančného poradenstva, ktoré je väčšinou verejnosti negatívne vnímané. Loyalters však vnímam ako ostrov, na ktorom má každý klient istotu, že naše deklarované hodnoty sú to, čím skutočne žijeme.

Ivana Maťusová
Moja práca je ako puzzle – tak ako je každý klient iný, tak aj tá jeho skladačka je vždy originál. Svoju prácu robím srdcom. Napĺňa ma a dáva mi zmysel vždy, keď sa mi podarí nájsť riešenie, ktoré klientovi prinesie spokojnosť a vyššiu úroveň poznania. Milujem svoj život a žijem ho v radosti, láske a spokojnosti. Nielen v práci, ale aj mimo nej.
Loyalters pre mňa znamená slobodu. Svoje šťastie si tvorím ja, svojimi myšlienkami, postojmi, rozhodnutiami a činmi. Firma mi však dáva možnosť slobodne to realizovať.

Patrik Petrovič
Moja kariéra vo finančníctve začala v roku 2000. Na začiatku som bol klasický finančný poradca – predával som konkrétne finančné produkty a bol som veľmi úspešný. Dnes budujem dlhodobé vzťahy s klientmi a hľadám a prinášam im individuálne riešenia. Tam, kde som kedysi končil – pri podpise zmluvy, dnes len začínam. Dôveru klientov vnímam ako veľký záväzok a zodpovednosť.
Loyalters pre mňa znamená partiu skvelých ľudí, slobodu a neobmedzené množstvo príležitostí. To čo ma na tejto práci baví je, že záleží len na mne ako tieto príležitosti využijem.

Roman Bederka
Finančníctvu sa venujem už 15 rokov. 15 rokov komunikácie s ľuďmi, hľadania riešení a kompromisov. 15 rokov a stále rovnako ma táto práca baví a napĺňa. Ľudia majú obavy z finančných produktov, lebo im nerozumejú a zdajú sa im komplikované. Ja staviam na ľudskosti – rád komunikujem s ľuďmi, mám dar reči a preto sa snažím s nimi hovoriť ich rečou tak, aby mi rozumeli.
Loyalters a Tibor Schätzel mi ponúkol víziu hľadania inej cesty, ktorá mi vždy bude dávať zmysel. Spoločne sme zažili úspechy, aj pády a spoločne rastieme. Dnes sme skvelá partička ľudí, ktorí si rozumejú odborne aj ľudsky. Pasujeme k sebe, bavíme sa a žijeme tak trocha komunitne. Toto mi vyhovuje.