Loyalters – Skutočný partner

História

Príbeh spoločnosti Loyalters
Na začiatku bola túžba robiť to, čo nás baví a tak, ako to vyhovuje nám. Chceli sme sa starať o klientov inak, lepšie, ako bolo na trhu zvykom. A chceli sme to robiť tak, aby sme sa okrem práce mohli venovať aj svojim rodinám, rozvoju a záľubám. Dnes vieme, že sa to dá. So správnymi ľuďmi, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty a sú ochotní neustále na sebe pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. S ľuďmi, ktorým každý deň nechýba nadšenie a radosť zo života. Dokázali sme, že sa dá nájsť harmónia a vyváženosť medzi prácou a súkromím, medzi potrebami a príjmami, slobodou a zodpovednosťou. Dnes žijeme a pracujeme v rovnováhe a radi poskytneme príležitosť novým kolegom, ktorí chcú do práce chodiť s radosťou a ktorí chcú iným ukazovať cestu.Tím kľúčových ľudí okolo Tibora Schätzela sa formuje už takmer 15 rokov. Každý z nás má rozsiahle odborné znalosti a skúsenosti z finančného trhu. Naše kompetencie vychádzajú z bohatých pracovných skúseností a ochoty neustále sa osobnostne rozvíjať. Spájajú nás nielen spoločné hodnoty, ale aj presvedčenie, že aj tento obchod sa dá robiť slušne.Hodnoty, na ktorých stojí naša spoločnosť a ktoré sú pre nás kľúčové:

  • sloboda
  • zodpovednosť
  • nezávislosť
  • rovnováha
  • slušnosť

V Loyalters sa nikto na nič nehrá a každý môže robiť to, čo ho baví. Po pár rokoch od osamostatnenia sa môžeme hrdo povedať, že budujeme slobodnú a prosperujúcu spoločnosť, ktorej stále pribúdajú spokojní klienti a v ktorej ľudia slobodne pracujú a rozvíjajú sa.

Meníme svet k lepšiemu.