Loyalters – Skutočný partner

Čo je finančný koučing?


Finančný koučing je komplexná služba, ktorá zahŕňa finančnú analýzu, finančné plánovanie a ich priebežnú aktualizáciu. Naši odborníci súčasne s tvorbou osobného finančného plánu sprevádzajú klienta krok za krokom na ceste k finančnej slobode a nezávislosti.

Celý proces je podmienený dôslednou analýzou všetkých finančných a poistných produktov. Ich analýza umožní klientovi spoznať všetky finančné produkty, ktoré využíva do takej hĺbky, aby sám dokázal identifikovať ich podstatu a výhodnosť. Koučing je metóda osobného rozvoja, ktorá umožňuje našim klientom slobodné, samostatné a nezávislé rozhodovanie o vlastnej finančnej budúcnosti.

Výsledkom finančného koučingu je proces, keď si klient s podporou kouča vyskladá svoje vlastné finančné portfólio. Prostredníctvom finančnej analýzy získa klient všetky potrebné informácie o finančných a poistných produktoch a sám, slobodne, sa rozhodne pre vlastné portfólio produktov. Cieľom finančného koučingu je finančný plán, ktorý zvyšuje mieru / maximalizuje/ zhodnotenia peňazí a zároveň myslí aj na predchádzanie možným rizikám, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť kvalitu života klienta.

Finančný koučing je neustály a dlhodobý proces, ktorý sa nekončí zadefinovaním finančného plánu. Kouč je partner, ktorý spoločne s klientom hľadá odpovede na otázky:

  • Zmenili sa vaše ciele?
  • Nie je potrebné prehodnotiť finančnú stratégiu?
  • Aké výsledky prináša finančná stratégia?
  • Je potrebné preformulovať ciele alebo finančný plán?

Život prináša neustále zmeny a nepredvídateľné situácie, ktoré si vyžadujú riešenia. Finančný koučing pomáha klientom prispôsobovať ich finančné ciele aktuálnym možnostiam a hľadať takú finančnú stratégiu, ktorá im umožní maximalizáciu výnosov.