Loyalters – Skutočný partner

Benefity finančného koučingu


Finančný konzultant sa v procese koučingu stáva sprievodcom klienta na ceste k finančnej slobode a nezávislosti. Úlohou kouča je sprostredkovať klientovi všetky potrebné a dostupné informácie, ktoré môžu ovplyvniť jeho rozhodovanie o jeho peniazoch a zároveň mu pomáhať expertnými radami a skúsenosťami.

Čo vás finančný koučing naučí?

  • samostatne rozhodovať o svojich financiách
  • stanoviť si reálne a dosiahnuteľné finančné ciele
  • lepšie a efektívnejšie zhodnocovať svoje peniaze
  • eliminovať stres prameniaci z nestabilnej finančnej situácie

byť slobodným tvorcom svojej finančnej budúcnosti